(https://forum.mogilev.by/index.php)
-   (https://forum.mogilev.by/forumdisplay.php?f=218)
-   -   (https://forum.mogilev.by/showthread.php?t=134646)

_LM_ 05.09.2018 18:01


 
[CENTER][IMG]http://mogilev.gov.by/images/stories/news/obs/fontan_puskinski.jpg[/IMG][/CENTER]
. .

[url=https://mogilew.by/mogilev/181539-poka-pogoda-pozvolyaet-fontany-mogileva-prodolzhat-svoyu-rabotu.html]...[/url]


: 23:07. GMT +2.