(https://forum.mogilev.by/index.php)
-   (https://forum.mogilev.by/forumdisplay.php?f=216)
-   -   (https://forum.mogilev.by/showthread.php?t=127036)

_LM_ 12.12.2017 00:20


 
[CENTER][URL="https://img.tyt.by/n/prezident/00/10/pavlyuchenko-shakhraev.jpg"][IMG]https://img.tyt.by/n/prezident/00/10/pavlyuchenko-shakhraev.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]
.

[url=https://www.mogilev.by/mnews/172099-u-sluzhby-bezopasnosti-prezidenta-i-oac-novye-rukovoditeli.html]...[/url]


: 10:28. GMT +2.