(https://forum.mogilev.by/index.php)
-   (https://forum.mogilev.by/forumdisplay.php?f=216)
-   -   (https://forum.mogilev.by/showthread.php?t=121835)

_LM_ 28.07.2017 05:24


 
[CENTER][URL="https://img.tyt.by/n/reuters/09/4/nadiya_savchenko_05092016.jpg"][IMG]https://img.tyt.by/n/reuters/09/4/nadiya_savchenko_05092016.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]
.

[url=http://www.mogilev.by/mnews/166098-nadezhda-savchenko-rasskazala-o-pretenziyah-k-belarusi.html]...[/url]


: 20:06. GMT +2.