(https://forum.mogilev.by/index.php)
-   (https://forum.mogilev.by/forumdisplay.php?f=218)
-   -   (https://forum.mogilev.by/showthread.php?t=129328)

_LM_ 20.02.2018 20:27


 
[CENTER][URL="https://img.tyt.by/n/regiony/09/10/organ_v_kostele_2.jpg"][IMG]https://img.tyt.by/n/regiony/09/10/organ_v_kostele_2.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]
- 90 . .

[url=https://www.mogilev.by/mogilev/174916-v-kostel-svyatogo-stanislava-v-mogileve-privezli-organ.html]...[/url]


: 07:41. GMT +2.